Cửa thép vân gỗ chống cháy được làm bằng thép đặc biệt và các vật liệu chống cháy, với quy trình kiểm soát, kiểm định nghiêm ngặt. Sản phẩm đã được Cục PCCC cấp giấy chứng nhận về khả năng phòng chống cháy nổ.

Về mặt cấu tạo: Cửa thép vân gỗ chống cháy được sản xuất trên dây chuyền khép kín với nguyên liệu là thép mạ điện dày từ 0,6mm đến 1,5mm, bên ngoài được sơn lớp sơn tĩnh điện và tạo vân gỗ giống với gỗ tự nhiên  như: vân lim, lát, sồi,  căm xe …. Bên trong là vật liệu chống cháy như giấy tổ ong, bông thủy tinh

 

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 1

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 10

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 100

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 102

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 104

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 106

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 108

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 110

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 12

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 15

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 16

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 18

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 20

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 23

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 24

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 26

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 28

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 29

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 3

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 31

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 33

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 35

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 37

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 39

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 4

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 40

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 43

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 44

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 45

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 46

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 48

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ 50